NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

14: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 14 to Shona

14

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 14 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 14 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 14 - [not found]

Examples: 14

On April 14, 2015, the series was renewed for a fourth season by Disney Junior, which premiered on July 29, 2016.
Musi waKubvumbi 14, 2015, iwo akateedzana akavandudzwa kwemwaka wechina naDisney Junior, iyo yakatanga muna Chikunguru 29, 2016.
In 2010, the Royal Challengers continued under Kumble's captaincy and finished the regular season with seven wins from 14 matches and 14 points.
Muna 2010, Royal Challengers yakaenderera mberi pasi pekaputeni waKumble uye yakapedza mwaka wenguva dzose nemahwina manomwe kubva mumitambo gumi nemana nemapoinzi gumi nemana.
They ended the league stage at the third position, with 7 wins from 14 matches.
Vakapedza nhanho yeligi vari pachinzvimbo chechitatu, vaine mahwina manomwe kubva mumitambo gumi nemana.
The album peaked at number 14 in Germany, and charted at 17 on the Billboard 200 chart.
Iyo albhamu yakakwira nhamba yegumi nemana muGermany, uye yakarongedzwa pagumi nenomwe paBillboard mazana maviri chati.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported a 71% approval rating with an average score of 5.9/10, based on 14 reviews.
Iyo yekuongorora aggregator webhusaiti Rotten Tomatoes yakashuma 71% yekubvumidza chiyero ine avhareji mamakisi e5.9/10, zvichibva paongororo gumi nemana.
On December 14, 2009, the first season of The Raccoons is released on iTunes in Canada.
Musi waZvita 14, 2009, mwaka wekutanga weThe Raccoons unoburitswa pa iTunes muCanada.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reports a 100% approval rating, with an average score of 8/10, based on 14 reviews.
Iyo yekuongorora aggregator webhusaiti Rotten Tomatoes inoshuma chiyero chemvumo che100%, ine avhareji mamakisi e8/10, zvichibva paongororo gumi nemana.
The first Gilley's, at the New Frontier, had a 14,000 square foot dance floor, live music, and a patio.
Yekutanga Gilley's, kuNew Frontier, yaive ne14,000 square foot dance floor, mimhanzi inorarama, uye patio.
He made his Sunderland début on 14 August against Birmingham City at the Stadium of Light.
Akaita yake Sunderland debut musi wa14 Nyamavhuvhu achipesana neBirmingham City kunhandare yeChiedza.
Onuoha scored his first goal for the club on 3 August 2013, against Sheffield Wednesday, in the opening fixture of the 2013–14 season.
Onuoha akanwisa chinangwa chake chekutanga chekirabhu musi wa3 Nyamavhuvhu 2013, vachipesana neSheffield Chitatu, mumutambo wekutanga wemwaka wa2013–14.
Onuoha joined Major League Soccer's Real Salt Lake on 14 September 2018.
Onuoha akabatana neMajor League Soccer's Real Salt Lake musi wa14 Gunyana 2018.
New Orleans keel was laid on 14 March 1931, at the New York Navy Yard, commonly known as the Brooklyn Navy Yard.
New Orleans keel yakaradzikwa musi wa14 Kurume 1931, kuNew York Navy Yard, inowanzozivikanwa seBrooklyn Navy Yard.
Gianni Schicchi was first performed at the Metropolitan Opera on 14 December 1918, with Roberto Moranzoni conducting, as the final part of Il trittico.
Gianni Schicchi akatanga kuitwa paMetropolitan Opera musi wa14 Zvita 1918, naRoberto Moranzoni achiitisa, sechikamu chekupedzisira cheIl trittico.
After calling time on his Forest career, Mills was once again on the move, this time to Forest's neighbours Notts County on 14 August 1987.
Mushure mekudaidza nguva pabasa rake reSango, Mills aivezve pakufamba, panguva ino kune vavakidzani veSango Notts County pa14 Nyamavhuvhu 1987.
O'Brien was born on November 14, 1880 in Boulder, Colorado.
O'Brien akaberekwa munaNovember 14, 1880 muBoulder, Colorado.
Houston performed two sold - out concerts a few days before the album's release, on November 13 and 14 at Taj Mahal in Atlantic City.
Houston akaita makonzati maviri akatengeswa mazuva mashoma bhuku risati raburitswa, muna Mbudzi 13 na14 kuTaj Mahal muAtlantic City.
Prior to joining Bloomberg, Ruhle spent 14 years working in the finance industry.
Asati ajoinha Bloomberg, Ruhle akapedza makore gumi nemana achishanda muindasitiri yezvemari.
On July 14, 2010, the Nuggets bolstered their frontcourt depth by signing Al Harrington.
Musi waChikunguru 14, 2010, maNuggets akasimbisa kudzika kwavo kwepamberi nekusaina Al Harrington.
On 14 January 2014, Brand presented an episode of The Great Sport Relief Bake Off on BBC Two, a charity version of The Great British Bake Off.
Musi wa14 Ndira 2014, Brand yakaratidza chikamu cheThe Great Sport Relief Bake Off paBBC Mbiri, shanduro yerudo yeThe Great Britain Bake Off.
In October 1997, Wood released a compilation of 14 of her songs titled Victoria Wood, Real Life The Songs.
Muna Gumiguru 1997, Wood akaburitsa muunganidzwa wenziyo dzake gumi neina dzakanzi Victoria Wood, Hupenyu Hwechokwadi Nziyo.
Wood was a 14 - time BAFTA TV Award nominee, winning four.
Wood aive gumi nemana - nguva BAFTA TV Mubairo, akahwina mana.
Shorty the Pimp is the seventh studio album by American rapper Too Short, released on July 14, 1992, by Jive Records.
Shorty the Pimp ndiyo yechinomwe studio album naAmerican rapper Too Short, yakaburitswa munaChikunguru 14, 1992, neJive Records.
Blanford's lark is 14–15 centimetres long.
Blanford's lark yakareba 14 - 15 centimita.
Ashley built 14 staunches and 11 sluices, the latter almost certainly referring to pound locks.
Ashley akavaka 14 staunches uye gumi neimwe sluices, iyo yekupedzisira inenge ichireva pondo kukiya.
The digital album was released through Paramount Music on July 14, 2018.
Iyo dhijitari album yakaburitswa kuburikidza neParamount Music musi waChikunguru 14, 2018.
In 2017, world production of barley was 149 million tonnes, led by Russia producing 14% of the world total.
Muna 2017, kugadzirwa kwebhari pasi rose kwaive 149 miriyoni matani, inotungamirwa neRussia ichigadzira 14% yepasi rose.
The red - capped lark is a 14 - to 15 - cm - long bird, with a typically upright stance.
Dzvuku - capped lark ishiri ine 14 - kusvika 15 - cm - kureba, ine chimiro chakajairika.
On 14 October 2010, diplomat Mohamed Abdullahi Mohamed, also known as Farmajo, was appointed the new Prime Minister of Somalia.
Pa 14 Gumiguru 2010, mumiriri Mohamed Abdullahi Mohamed, anozivikanwawo seFarmajo, akagadzwa kuve Mutungamiriri mutsva weSomalia.
Phillip co - moderated the seventh Democratic debate of the 2020 Democratic Party presidential primaries at Drake University on January 14, 2020.
Phillip akabatanidza gakava rechinomwe reDemocratic Party ye2020 Democratic Party primaries paDrake University muna Ndira 14, 2020.
Michael Caine was born Maurice Joseph Micklewhite Jr. on 14 March 1933 at St Olave's Hospital in the Rotherhithe area of London.
Michael Caine akaberekwa Maurice Joseph Micklewhite Jr. pa14 Kurume 1933 paSt Olave's Hospital munzvimbo yeRotherhithe muLondon.
Location shooting for Zulu took place in Natal, South Africa, for 14 weeks in 1963.
Kupfurwa kwenzvimbo yeZulu kwakaitika muNatal, South Africa, kwemavhiki 14 muna 1963.
By 1959, sales of small imported cars also increased to 14% of the U.S. passenger car market, as consumers turned to compact cars.
Pakazosvika 1959, kutengeswa kwemota diki dzakapinzwa kunze kwenyika dzakawedzerawo kusvika 14% yemusika wemotokari dzemuUS, sezvo vatengi vakatendeukira kumota dzakabatanidzwa.
John Roderick was born in Waterville, Maine, on September 14, 1914.
John Roderick akaberekerwa muWaterville, Maine, musi waSeptember 14, 1914.
Def Leppard's debut album, On Through the Night, was released on 14 March 1980.
Def Leppard's debut album, On through the Night, yakaburitswa musi wa14 Kurume 1980.
Michael Butler produced Hair at the MET Theatre in Los Angeles from September 14 through December 30, 2007.
Michael Butler akagadzira Bvudzi paMET Theatre muLos Angeles kubva Gunyana 14 kusvika Zvita 30, 2007.
Nine months later, The Public Theater presented a fully staged production of Hair at the Delacorte in a limited run from July 22, 2008, to September 14, 2008.
Mwedzi mipfumbamwe gare gare, The Public Theatre yakaratidza kugadzirwa kwakazara kweBvudzi kuDelacorte mune shoma shoma kubva munaChikunguru 22, 2008, kusvika Gunyana 14, 2008.
On September 14, 2017, it was announced that Comedy Central had extended Trevor Noah's contract as host of The Daily Show for five years, through 2022.
Musi waGunyana 14, 2017, zvakaziviswa kuti Comedy Central yakawedzera kondirakiti yaTrevor Noah semutambi weThe Daily Show kwemakore mashanu, kusvika 2022.
She left the show to play Princess Fiona in Shrek the Musical, which opened on Broadway on December 14, 2008.
Akasiya chiratidziro kuti atambe Princess Fiona muShrek the Musical, iyo yakavhurwa paBroadway muna Zvita 14, 2008.
On 14 December 2019, it was announced that Northrop Grumman had won the competition to build the future ICBM.
Musi wa14 Zvita 2019, zvakaziviswa kuti Northrop Grumman yakanga yakunda mumakwikwi ekuvaka iyo ICBM remangwana.
The musical previewed on Broadway, at New York's Shubert Theatre, beginning 14 February 2005, ahead of an official opening on 17 March.
Mumhanzi wakatariswa paBroadway, kuShubert Theatre yeNew York, kutanga 14 Kukadzi 2005, pamberi pekuvhurwa zviri pamutemo musi wa17 Kurume.
ABC ordered six episodes of the show, hosted by Anthony Anderson, which taped in July 2015 and began airing on ABC on June 14, 2016.
ABC yakaraira zvikamu zvitanhatu zveshoo, yakaitwa naAnthony Anderson, iyo yakatepa muna Chikunguru 2015 uye yakatanga kuburitswa paABC musi waChikumi 14, 2016.
Clark appeared in Prayer for My Enemy, a new play by Craig Lucas Off - Broadway at Playwrights Horizons from November 14, 2008 through December 21, 2008.
Clark akaonekwa muMunamato weMuvengi Wangu, mutambo mutsva naCraig Lucas Off - Broadway paPlaywrights Horizons kubva munaNovember 14, 2008 kusvika Zvita 21, 2008.
The first foreign - language production opened on October 18, 2008 at the Gothenburg opera house, where it ran until March 14, 2009.
Kugadzirwa kwekutanga kwemutauro wekunze kwakavhurwa munaGumiguru 18, 2008 kuGothenburg opera house, uko kwakaenderera kusvika Kurume 14, 2009.
The Australian production began previews at Her Majesty's Theatre in Melbourne on 14 July 2010, officially on 29 July.
Kugadzirwa kweAustralia kwakatanga kutariswa paHer Majesty's Theatre muMelbourne musi wa14 Chikunguru 2010, zviri pamutemo musi wa29 Chikunguru.
The newly created Centre was officially opened on 14 September 1985 by the then Premier of Alberta Peter Lougheed.
Iyo Center ichangobva kugadzirwa yakavhurwa zviri pamutemo musi wa14 Gunyana 1985 naiye Mutungamiriri weAlberta Peter Lougheed.
On August 14, 2014, NBC announced that Todd would take over as the host of Meet the Press beginning September 7, 2014.
Musi waNyamavhuvhu 14, 2014, NBC yakazivisa kuti Todd aizotora semutambi weMeet the Press kutanga Gunyana 7, 2014.
Tickets for the shows that will see Snow Patrol support Coldplay were released between 14, 21 and 23 March.
Matikiti ezviratidziro achaona Snow Patrol tsigiro Coldplay yakaburitswa pakati pe14, 21 uye 23 Kurume.
The oldest person to climb Mount Kilimanjaro is Anne Lorimor, who reached Uhuru Peak 3.14 p.m. local time on 18 July 2019 aged 89 years and 37 days.
Munhu mukuru kukwira Gomo reKirimanjaro ndiAnne Lorimor, akasvika Uhuru Peak 3.14 pm nguva yemuno musi wa18 Chikunguru 2019 aine makore makumi masere nemasere nemazuva makumi matatu nemanomwe.
The humid period began about 15,000 - 14,500 years ago.
Nguva yekunyorova yakatanga makore angangoita 15,000 - 14,500 apfuura.
Lake Victoria reappeared and overflowed; Lake Albert also overflowed into the White Nile 15,000–14,500 years ago and so did Lake Tana, into the Blue Nile.
Gungwa reVictoria rakaonekwa zvakare uye rakafashukira; Lake Albert yakafashukirawo ichipinda muWhite Nile makore gumi nemashanu kusvika gumi nemana,500 apfuura uye zvakaitawo Lake Tana, kupinda muBlue Nile.
The part of the myth recounting the chopping up of the body into 14 pieces by Set is not recounted in this particular stela.
Chikamu chengano chinorondedzera kuchekwa kwemuviri kuita zvidimbu gumi nemana neSeti hairondedzerwe mune iyi stela.
Aiming a 14 - inch gun at the Sandy Hook Proving Ground.
Kuvavarira pfuti 14 - inch paSandy Hook Proving Ground.
The number of deer listed in the Red Data Book was only 14 in 1975.
Huwandu hwemhembwe dzakanyorwa muRed Data Book dzaingova gumi neina muna 1975.
The lifespan of a Himalayan tahr typically ranges around 14 or 15 years, with females living longer than males.
Hupenyu hweHimalayan tahr kazhinji hunosvika makore gumi nemana kana gumi nemashanu, nevakadzi vachirarama kwenguva refu kupfuura varume.
Montañés, born in Talavera de la Reina, Spain in 1953, moved to Germany with his parents when he was 14 years old.
Montañés, akaberekerwa muTalavera de la Reina, Spain muna 1953, akatamira kuGermany navabereki vake apo akanga ane makore 14 okukura.
On May 14, 2013, Brown appeared onstage with co - CEO of SAP, Bill McDermott, for Bill's keynote speech at SAPPHIRE NOW from Orlando.
Musi waChivabvu 14, 2013, Brown akazviratidza panhandare nemukuru - CEO weSAP, Bill McDermott, pahurukuro yaBill yakakosha paSAPPHIRE ZVINO kubva kuOrlando.
On February 14, 2008, she married Daniel Busby.
Musi waFebruary 14, 2008, akaroora Daniel Busby.
OANN was announced on March 14, 2013, by Herring Networks, Inc.
OANN yakaziviswa munaKurume 14, 2013, neHerring Networks, Inc.
OANN has run stories falsely claiming that George Soros, a Jewish - Hungarian philanthropist, collaborated with the Nazis when he was a 14 - year - old.
OANN akamhanyisa nyaya achinyepa kuti George Soros, muJuda - Hungary philanthropist, akabatana nemaNazi paakanga aine makore gumi nemana.
The Heckle and Jeckle Cartoon Show premiered on CBS on October 14, 1956, and aired until 1966.
Iyo Heckle neJeckle Cartoon Show yakatanga kuratidzwa paCBS muna Gumiguru 14, 1956, uye yakaburitswa kusvika 1966.
The Walt Disney Company announced on 14 December 2017, that it would acquire 21st Century Fox, including its stake in Sky plc but barring specific US assets.
Iyo Walt Disney Kambani yakazivisa musi wa 14 Zvita 2017, kuti yaizowana 21st Century Fox, kusanganisira nehoki yayo muSky plc asi ichivharira midziyo yeUS.
On 11 July 2018, Fox increased its bid for Sky to £14.00 per share, valuing it at £24.5 billion.
Musi wa11 Chikunguru 2018, Fox yakawedzera bhidhiyo yayo yeSky kusvika pa£14.00 per share, ichiikoshesa pa£24.5 bhiriyoni.
After 14 years as editor, William Rees - Mogg resigned upon completion of the change of ownership.
Mushure memakore gumi nemana semupepeti, William Rees - Mogg akasiya basa paakapedza shanduko yevaridzi.
In the October 14, 2006 issue of Billboard, Barbie in the 12 Dancing Princesses debuted at number one on the Top DVD Sales chart.
Muchinyorwa chaGumiguru 14, 2006 cheBillboard, Barbie mu12 Dancing Princesses akatanga panhamba yekutanga paPamusoro DVD Sales chati.
Principal photography for the pilot took place from September 27 to October 14, 2016 in Manhattan.
Kutora mifananidzo kukuru kwemutyairi kwakaitika kubva munaGunyana 27 kusvika Gumiguru 14, 2016 muManhattan.