NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

10: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 10 to Luxembourgish

10

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 10 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 10 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 10 - [not found]

Examples: 10

The overall risk of death for leptospirosis is 5–10%.
De Gesamtrisiko vum Doud fir Leptospirose ass 5 - 10%.
Non - atopic asthma, also known as intrinsic or non - allergic, makes up between 10 and 33% of cases.
Net - atopesch Asthma, och bekannt als intrinsesch oder net - allergesch, mécht tëscht 10 an 33% vun de Fäll aus.
D'Dauer vun der Handlung vun intravenösen Induktiounsmëttelen ass normalerweis 5 bis 10 Minutten, duerno kënnt spontan Erhuelung vum Bewosstsinn.
Microaerophilic streptococci typically account for 5 - 10% of cases of endocarditis; however, Peptostreptococci have only rarely been isolated.
Mikroaerophile Streptokokken sinn typesch fir 5 - 10% Fäll vun Endokarditis; awer, Peptostreptokokken sinn nëmme selten isoléiert ginn.
Feline roundworms are brownish - yellow to cream - colored to pink and may be up to 10 cm in length.
Feline Ronnwürmer si brong - giel bis crème - faarweg bis rosa a kënne bis zu 10 cm laang sinn.
Ocular toxocariasis typically occurs in 5 to 10 - year - olds resulting in significant damage to the eye.
Okulär Toxokarasis geschitt typesch bei 5 bis 10 Joer alen, wat zu bedeitende Schued am Auge resultéiert.
The muscles that control flight in insects can take up to 10% to 30% of the total body mass.
D'Muskelen, déi de Fluch bei Insekten kontrolléieren, kënne bis zu 10% bis 30% vun der Gesamtkierpermass huelen.
If there is no secondary infection and the flock is in good condition, birds can recover within 7–10 days.
Wann et keng sekundär Infektioun ass an d'Flock an engem gudden Zoustand ass, kënnen d'Vullen bannent 7 - 10 Deeg erholen.
In 2014, the implementation of electronic records in US hospitals rose from a low percentage of 10% to a high percentage of 70%.
Am Joer 2014 ass d'Ëmsetzung vun elektronesche Rekorder an den US Spideeler vun engem nidderegen Prozentsaz vun 10% op en héije Prozentsaz vun 70% eropgaang.
The amount of KS found in the cornea is 10 fold higher than it is in cartilage and 2 - 4 times higher than it is in other tissues.
D'Quantitéit u KS fonnt an der Hornhaut ass 10 Mol méi héich wéi et am Knorpel an 2 - 4 Mol méi héich ass wéi et an anere Stoffer ass.
A single queen lays around 10 to 15 eggs 24 hours after mating.
Eng eenzeg Kinnigin leet ongeféier 10 bis 15 Eeër 24 Stonnen no der Paréierung.
In New York, 7,000 of the city's approximately 11,000 horses fell ill, and mortality rates ranged between 1.0% and 10%.
Zu New York si 7.000 vun de ronn 11.000 Päerd vun der Stad krank gefall, an d'Mortalitéitsraten leien tëscht 1.0% an 10%.
Australia had remained free of equine influenza until an outbreak in August 2007 when 10,651 horses were infected over a period of three months.
Australien war fräi vun Päerd Gripp bis zu engem Ausbroch am August 2007, wou 10.651 Päerd iwwer eng Period vun dräi Méint infizéiert waren.
On 10 June 2019, after the trial, The Wall Street Journal reported that former US officials stated Kim had been a CIA source.
Den 10. Juni 2019, nom Prozess, huet de Wall Street Journal gemellt datt fréier US Beamten gesot hunn datt de Kim eng CIA Quell war.
Out of 10 female rats 1 died after being exposed to 5000 mg/kg body weight of BTC.
Vun 10 weiblech Ratten ass 1 gestuerwen nodeems se op 5000 mg / kg Kierpergewiicht vu BTC ausgesat waren.
A 2011 study estimated the incidence of IgG4 - RD in Japan at 2.8–10.8/million population, with a median age of onset of 58 years.
Eng 2011 Studie schätzt d'Heefegkeet vun IgG4 - RD a Japan op 2.8 - 10.8 / Millioun Bevëlkerung, mat engem medianen Alter vum Ufank vun 58 Joer.
The incidence of Fraser syndrome is 0.043 per 10,000 live born infants and 1.1 in 10,000 stillbirths, making it a rare syndrome.
D'Heefegkeet vum Fraser Syndrom ass 0,043 pro 10.000 lieweg gebuerene Puppelcher an 1.1 an 10.000 Stillgebuerten, wat et e rare Syndrom mécht.
Reported infestation rates in dogs and cats which are kept as pets in Europe and North America are generally less than 10%.
Rapportéiert Infestatiounsraten bei Hënn a Kazen, déi als Hausdéieren an Europa an Nordamerika gehal ginn, sinn allgemeng manner wéi 10%.
In April 2020, Levitan volunteered for 10 days to help treat patients with COVID - 19 at the emergency room of Bellevue Hospital in New York City.
Am Abrëll 2020 huet de Levitan sech 10 Deeg fräiwëlleg gemaach fir Patienten mat COVID - 19 am Noutfallraum vum Bellevue Hospital zu New York City ze behandelen.
After winning the prestigious Linares tournament for the ninth time, Kasparov announced on 10 March 2005 that he would retire from serious competitive chess.
Nodeem de prestigiéisen Linares - Tournoi fir d'néngte Kéier gewonnen huet, huet de Kasparov den 10. Mäerz 2005 ugekënnegt, datt hie sech aus engem seriöen kompetitive Schach géif zréckzéien.
In 2016, a research expedition looked at the chemical makeup of crustacean scavengers collected from the range of 7,841–10,250 metres within the trench.
Am Joer 2016 huet eng Fuerschungsexpeditioun d'chemesch Zesummesetzung vun de Crustacean Scavengers gekuckt, déi aus der Gamme vu 7.841 - 10.250 Meter an der Trench gesammelt goufen.
Rotten Tomatoes gives the film a score of 30%, with an average rating of 4.2 out of 10, based on 33 reviews.
Rotten Tomatoes gëtt dem Film eng Score vun 30%, mat enger Moyenne Bewäertung vun 4,2 vun 10, baséiert op 33 Kritik.
May 10. In this game, the King's Indian Attack opening was played.
Mee 10. An dësem Spill, war de King d'Indianer Attack Ouverture gespillt.
Knee Deep in the Hoopla was released on September 10, 1985, through record label Grunt.
Knee Deep in the Hoopla gouf den 10. September 1985 duerch de Rekordlabel Grunt verëffentlecht.
Deep Blue won its first game against world champion Garry Kasparov in game one of a six - game match on 10 February 1996.
Deep Blue huet säin éischte Match géint de Weltmeeschter Garry Kasparov am Spill eent vun engem sechs - Spill Match den 10. Februar 1996 gewonnen.
On Rotten Tomatoes, the series holds an approval rating of 68% based on 18 reviews, with an average rating of 6.13/10.
Op Rotten Tomatoes huet d'Serie eng Genehmegungsbewäertung vu 68% baséiert op 18 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vu 6.13/10.
The film currently holds a 96% approval rating on review aggregation website Rotten Tomatoes, based on 24 reviews with an average rating of 8.3/10.
De Film hält de Moment eng 96% Genehmegung Bewäertung op der Bewäertungsaggregatioun Websäit Rotten Tomatoes, baséiert op 24 Bewäertunge mat enger Moyenne Bewäertung vun 8.3/10.
On Rotten Tomatoes, the film has an approval rating of 53% based on 156 reviews, with an average rating of 5.28/10.
Op Rotten Tomatoes huet de Film eng Genehmegungsbewäertung vun 53% baséiert op 156 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vun 5.28/10.
Video cards with 10 bits per component started coming to market in the late 1990s.
Videokaarte mat 10 Bits pro Komponent hunn an de spéiden 1990er op de Maart ugefaang.
The album was produced by Tom Wilson and engineered by Roy Halee between March 10–31, 1964.
Den Album gouf vum Tom Wilson produzéiert a vum Roy Halee tëscht dem 10 - 31. Mäerz 1964 entwéckelt.
An unprovoked VTE might signal the presence of an unknown cancer, as it is an underlying condition in up to 10% of unprovoked cases.
En onprovozéierte VTE kéint d'Präsenz vun engem onbekannte Kriibs signaliséieren, well et ass en ënnerierdesche Bedingung a bis zu 10% vun onprovozéierte Fäll.
DVT occurs in the upper extremities in about 4–10% of cases, with an incidence of 0.4–1.0 people out of 10,000 a year.
DVT geschitt an den ieweschten Extremitéiten an ongeféier 4 - 10% Fäll, mat enger Heefegkeet vun 0,4 - 1,0 Leit aus 10.000 pro Joer.
Initial DVT costs for an average hospitalized patient in the U.S. are around $7,700–$10,800.
Initial DVT Käschten fir en duerchschnëttleche hospitaliséierte Patient an den USA sinn ongeféier $ 7,700 - $ 10,800.
Review aggregate Rotten Tomatoes has the film at a 28% approval rating based on 76 reviews, with an average score of 4.48/10.
Bewäertung aggregéiert Rotten Tomatoes huet de Film bei engem 28% Genehmegung Bewäertung baséiert op 76 Bewäertungen, mat engem Duerchschnëttsscore vun 4.48/10.
In the UK, the movie was banned upon release, and the ban was upheld by the courts 10 years later.
A Groussbritannien gouf de Film bei der Verëffentlechung verbueden, an de Verbuet gouf vun de Geriichter 10 Joer méi spéit festgehalen.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds a 95% approval rating based on 255 reviews, with an average rating of 8.49/10.
Um Bewäertungsaggregator Rotten Tomatoes hält de Film eng 95% Genehmegung Bewäertung baséiert op 255 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vun 8.49/10.
Along with Pioneer 10, Pioneer 11, and its sister space probe Voyager 2, Voyager 1 is now an interstellar probe.
Zesumme mat Pioneer 10, Pioneer 11, a senger Schwëster Raumsond Voyager 2, Voyager 1 ass elo eng interstellar Sond.
Artist's concept of Pioneer 10 / Pioneer 11.
Kënschtlerkonzept vu Pioneer 10 / Pioneer 11.
Artist's concept of Pioneer 10 spacecraft near Jupiter.
Kënschtlerkonzept vum Pioneer 10 Raumschëff bei Jupiter.
On Rotten Tomatoes, the first season holds an approval rating of 84% based on 101 reviews, with an average rating of 7.65/10.
Op Rotten Tomatoes huet déi éischt Saison eng Genehmegungsbewäertung vun 84% baséiert op 101 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vun 7.65/10.
On Rotten Tomatoes, the second season holds an approval rating of 97% based on 97 reviews, with an average rating of 8.03/10.
Op Rotten Tomatoes hält déi zweet Saison eng Genehmegungsbewäertung vun 97% baséiert op 97 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vun 8.03/10.
On June 5, 2012, he was awarded a Guinness World Record for being the most prolific video game voice actor, having 261 credited appearances as of May 10, 2012.
De 5. Juni 2012 gouf hien e Guinness Weltrekord ausgezeechent fir dee produktivste Videospill - Stëmmschauspiller ze sinn, mat 261 kreditéiert Optrëtter vum 10. Mee 2012.
State of the Culture is an American late - night talk show created by Joe Budden and Sean Combs, that premiered on September 10, 2018 on Revolt.
State of the Culture ass eng amerikanesch Spéit - Nuecht Talkshow erstallt vum Joe Budden a Sean Combs, déi den 10. September 2018 op Revolt première war.
On August 29, 2018, it was announced that the show would premiere on September 10, 2018.
Den 29. August 2018 gouf ugekënnegt datt d'Show den 10. September 2018 Premiere géif.
Many breeders claim a life expectancy of 10–16 years, but these claims are unsubstantiated.
Vill Ziichter behaapten eng Liewenserwaardung vun 10 - 16 Joer, awer dës Fuerderunge sinn net ënnersträicht.
The sea stretches from 53°N to 66°N latitude and from 10°E to 30°E longitude.
D'Mier erstreckt sech vun 53°N bis 66°N Breet a vun 10°E bis 30°E Längt.
The typical life span of N. norvegicus is 5–10 years, reaching 15 years in exceptional cases.
Déi typesch Liewensdauer vum N. norvegicus ass 5 - 10 Joer, an aussergewéinleche Fäll erreechend 15 Joer.
Boreman was born January 10, 1949, in The Bronx, New York City, New York, into a working - class family.
De Boreman gouf den 10. Januar 1949 zu The Bronx, New York City, New York, an eng Aarbechterfamill gebuer.
On Rotten Tomatoes, the film has an overall approval rating of 57% based on 184 reviews and average rating of 5.88/10.
Op Rotten Tomatoes huet de Film eng Gesamtbewäertung vu 57% baséiert op 184 Bewäertungen an duerchschnëttlech Bewäertung vun 5.88/10.
Its opening weekend landed it at #2 behind I Can Do Bad All By Myself with approximately $10,740,446 and $15,160,926 for its five - day opening.
Säin Ouverturesweekend huet et op # 2 hannert I Can Do Bad All By Myself gelant mat ongeféier $ 10,740,446 an $ 15,160,926 fir seng fënnef Deeg Ouverture.
The Jubilee, Piccadilly and Victoria lines, and the Central line between White City and Leytonstone, operate at 10 - minute intervals.
D'Jubilee, Piccadilly a Victoria Linnen, an d'Zentrallinn tëscht White City a Leytonstone, funktionnéieren mat 10 - Minuten Intervalle.
On Rotten Tomatoes, a review aggregator, The Abyss has an 89% approval rating based on 45 reviews and an average rating of 7.19/10.
Op Rotten Tomatoes, e Bewäertungsaggregator, huet The Abyss en 89% Genehmegungsbewäertung baséiert op 45 Bewäertungen an eng duerchschnëttlech Bewäertung vu 7.19/10.
Eggs can survive within cysts for 10 or more years.
Eeër kënnen an Zysten fir 10 Joer oder méi iwwerliewen.
In the end, over thirty indictments were filed against the company, including 10 in Idaho and 13 in Utah.
Um Enn goufen iwwer drësseg Uklo géint d'Firma agereecht, dorënner 10 zu Idaho an 13 zu Utah.
In 1942, approximately 10,000 Japanese Americans were relocated and interned from the Pacific states.
Am Joer 1942 goufen ongeféier 10.000 japanesch Amerikaner aus de Pazifikstaaten verlagert an internéiert.
In 2005 the Economist Intelligence Unit's quality of life survey placed Spain among the top 10 in the world.
Am Joer 2005 huet d'Liewensqualitéit Ëmfro vun der Economist Intelligence Unit Spuenien ënnert den Top 10 op der Welt plazéiert.
Italy is the fifth in Europe by number of passengers by air transport, with about 148 million passengers or about 10% of the European total in 2011.
Italien ass de fënneften an Europa no Unzuel u Passagéier mam Lofttransport, mat ongeféier 148 Millioune Passagéier oder ongeféier 10% vun der Europäescher Total am Joer 2011.
Titanic was released on Blu - ray as a single disc variant and a 2 disc version featuring special features on September 10, 2012.
Titanic gouf op Blu - ray als Single Disc Variant an eng 2 Disc Versioun verëffentlecht mat speziellen Features den 10. September 2012.
The film currently has a 100% rating on Rotten Tomatoes based on 42 reviews, with a weighted average of 8.13/10.
De Film huet de Moment eng 100% Bewäertung op Rotten Tomatoes baséiert op 42 Rezensiounen, mat engem gewiichtten Duerchschnëtt vun 8.13/10.
In 2017, as a freshman at Tulane, Hoese hit .213 with zero home runs and 10 RBIs in 44 games.
An 2017, als freshman zu Tulane, Hoese Hit .213 mat null doheem lafen an 10 RBIs an 44 Spiller.
The complete series of The Office was released on Blu - ray from Universal Pictures Home Entertainment on November 10, 2020.
Déi komplett Serie vum The Office gouf op Blu - ray vun Universal Pictures Home Entertainment den 10. November 2020 verëffentlecht.
Amalgamated merged into LLC Corp on 3/10/1987 and the company then changed its name to Valhi Inc.
Amalgamated fusionéiert an LLC Corp den 3/10/1987 an d'Firma huet dunn hiren Numm op Valhi Inc geännert.
After 10 years Pallini Limoncello is the no. 1 premium Limoncello brand in the world and is distributed worldwide.
No 10 Joer ass de Pallini Limoncello den Nr. 1 Premium Limoncello Mark op der Welt a gëtt weltwäit verdeelt.
Beethoven's funeral procession in Vienna on 29 March 1827 was attended by an estimated 10,000 people.
Dem Beethoven säi Begriefnes Cortège zu Wien den 29. Mäerz 1827 gouf vun geschat 10.000 Leit besicht.
Nous'che started playing with his cousin and buddy, Stochelo Rosenberg, when Stochelo was about 10 years old.
Nous'che huet ugefaang mat sengem Cousin a Buddy, Stochelo Rosenberg, ze spillen, wéi Stochelo ongeféier 10 Joer al war.