NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

9: translation to Icelandic, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 9 to Icelandic

9

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 9 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 9 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 9 - [not found]

Examples: 9

Aron's son, Joshua, was an employee at Cantor Fitzgerald's offices at the World Trade Center and was killed in the 9/11 attacks.
Sonur Arons, Joshua, var starfsmaður á skrifstofum Cantor Fitzgerald í World Trade Center og var drepinn í árásunum 11. september.
On 9 November 1918 he led the occupation of Police headquarters in Berlin, the infantry guarding the building surrendering their weapons without a struggle.
Þann 9. nóvember 1918 leiddi hann hernám höfuðstöðva lögreglunnar í Berlín, fótgönguliðið sem gætti byggingunnar gaf upp vopn sín án baráttu.
In the 2017 tax year, OpenAI spent US$7.9 million, or a quarter of its functional expenses, on cloud computing alone.
Á skattaárinu 2017 eyddi OpenAI 7,9 milljónum Bandaríkjadala, eða fjórðungi af rekstrarkostnaði, í tölvuský eingöngu.
On January 9, 2007, Hansen appeared on the BET news series American Gangster.
Þann 9. janúar 2007 kom Hansen fram í BET fréttaþáttunum American Gangster.
Perkins died at his home on the morning of December 9, 2020, at 79 years old.
Perkins lést á heimili sínu að morgni 9. desember 2020, 79 ára gamall.
In 2017, Forbes magazine ranked the Yankees as the most valuable MLB team at $3.7 billion, up 9% from 2016, with the average MLB team worth $1.54 billion.
Árið 2017, Forbes tímaritið raðaði Yankees sem verðmætasta MLB liðið á $3,7 milljarða, 9% aukningu frá 2016, með meðaltali MLB lið að verðmæti $1,54 milljarða.
On 9 July 2011, a Milan court ordered Fininvest to pay 560 million euros in damages to Compagnie Industriali Riunite in a long - running legal dispute.
Þann 9. júlí 2011 dæmdi dómstóll í Mílanó Fininvest til að greiða 560 milljónir evra í skaðabætur til Compagnie Industriali Riunite í langvarandi lagadeilu.
In 2012, Forbes magazine reported that Berlusconi was Italy's sixth richest man, with a net worth of $5.9 billion.
Árið 2012 greindi tímaritið Forbes frá því að Berlusconi væri sjötti ríkasti maður Ítalíu, með nettóverðmæti upp á 5,9 milljarða dollara.
On October 9, 2007, Evans released her first Greatest Hits collection.
Þann 9. október 2007 gaf Evans út sitt fyrsta Greatest Hits safn.
The prototype of Arrinera premiered on 9 June 2011 to shareholders and investors.
Frumgerðin af Arrinera var frumsýnd 9. júní 2011 fyrir hluthöfum og fjárfestum.
A non - representative survey on the sexual behaviour of American students published in 1997 and based on questionnaires had a response rate of about 8–9%.
Könnun án fulltrúa um kynhegðun bandarískra nemenda sem birt var árið 1997 og byggð á spurningalistum hafði um 8–9% svarhlutfall.
On November 9, 2015, Ruehli filed a defamation lawsuit against Cosby for denying her claims of rape.
Þann 9. nóvember 2015 höfðaði Ruehli meiðyrðamál gegn Cosby fyrir að neita fullyrðingum hennar um nauðgun.
The film was released on October 7, 1977 in 198 theaters and earned $1.9 million on its opening weekend.
Myndin var frumsýnd 7. október 1977 í 198 kvikmyndahúsum og þénaði 1,9 milljónir dala um opnunarhelgina.
In 2011, Wilson joined 630 WMAL Washington DC/105.9 WMAL - FM Woodbridge Virginia as a host.
Árið 2011 gekk Wilson til liðs við 630 WMAL Washington DC/105.9 WMAL - FM Woodbridge Virginia sem gestgjafi.
The main belt asteroid 29361 Botticelli discovered on 9 February 1996, is named after him.
Aðalbeltisminnistirnið 29361 Botticelli sem fannst 9. febrúar 1996 er nefnt eftir honum.
On 9 January 2012, it was announced Iommi had been diagnosed with the early stages of lymphoma, which was not expected to impede the group's activity.
Þann 9. janúar 2012 var tilkynnt að Iommi hefði verið greindur með frumstig eitilæxla, sem ekki var búist við að myndi hindra virkni hópsins.
John Alec Entwistle was born on 9 October 1944 in Chiswick, a district of west London.
John Alec Entwistle fæddist 9. október 1944 í Chiswick, hverfi í vesturhluta London.
Reverend Michael Peet who died on 9 April 2011 was a founder member of the Lesbian and Gay Christian Movement and was the Rector at Bow Church for 22 years.
Séra Michael Peet sem lést 9. apríl 2011 var stofnandi kristinnar hreyfingar lesbía og samkynhneigðra og var rektor í Bow Church í 22 ár.
According to a report in Rolling Stone magazine from 9 December 2016, Iommi revealed that he was due to have an operation to remove a lump from his throat.
Samkvæmt frétt í tímaritinu Rolling Stone frá 9. desember 2016 upplýsti Iommi að hann ætti að fara í aðgerð til að fjarlægja kökk úr hálsi hans.
In its original airing, this episode was watched by 9.2 million viewers.
Í upphaflegri útsendingu horfðu 9,2 milljónir á þennan þátt.
Tracks 1, 5 - 9 were recorded at the Olympia Theatre in Paris, France, on Dec 20, 1970.
Lög 1, 5 - 9 voru tekin upp í Olympia leikhúsinu í París, Frakklandi, 20. desember 1970.
Wallace, whose family's surname was originally Wallik, was born on May 9, 1918, in Brookline, Massachusetts to Russian Jewish immigrant parents.
Wallace, en eftirnafn fjölskyldu hans var upphaflega Wallik, fæddist 9. maí 1918 í Brookline, Massachusetts, af foreldrum rússneskra gyðinga innflytjenda.
Grown Ups was released on DVD and Blu - ray Disc on November 9, 2010.
Grown Ups kom út á DVD og Blu - ray disk 9. nóvember 2010.
On November 9, 2010, a posthumous live album was released.
Þann 9. nóvember 2010 kom út lifandi plata eftir dauðann.
Warrington has also appeared in BBC1 sitcom The Crouches, which aired from 9 September 2003 until 2005.
Warrington hefur einnig komið fram í BBC1 sitcom The Crouches, sem var sýnd frá 9. september 2003 til 2005.
25.9% of all households owned their accommodation outright, another 29.3% owned their accommodation with a mortgage or loan.
25,9% allra heimila áttu húsnæði sitt beint, önnur 29,3% áttu húsnæði sitt með veði eða láni.
In 2008, Graff purchased the Wittelsbach Diamond for £16.4 million, a considerable premium over the £9 million guide price.
Árið 2008 keypti Graff Wittelsbach demantinn fyrir 16,4 milljónir punda, talsvert yfir 9 milljón punda leiðbeinandi verð.
Birch died on 9 August 2020, at age 71. The cause of death was undisclosed.
Birch lést 9. ágúst 2020, 71 árs að aldri. Dánarorsök var óupplýst.
In response to escalating levels of violence across Northern Ireland, internment without trial was introduced on 9 August 1971.
Til að bregðast við vaxandi ofbeldi um allt Norður - Írland var fangelsun án réttarhalda tekin upp 9. ágúst 1971.
Yevdokimov himself was arrested on 9 November 1938 and executed 2 February 1940.
Yevdokimov sjálfur var handtekinn 9. nóvember 1938 og tekinn af lífi 2. febrúar 1940.
Supercharger was released in October, 2001, just weeks after the 9/11 terrorist attacks.
Supercharger var gefinn út í október 2001, aðeins vikum eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film is one of the few that have an approval rating of 100%, based on 50 reviews, and an average rating of 9.1/10.
Hjá Rotten Tomatoes ritdómara er myndin ein af fáum sem er með 100% fylgi, miðað við 50 dóma, og meðaleinkunnina 9,1/10.
On September 3, 2013, Echo Bridge released Lexx - The Complete Series as a DVD box set in Region 1. The 9 - disc set features all 61 episodes of the series.
Þann 3. september 2013 gaf Echo Bridge út Lexx - The Complete Series sem DVD kassasett á svæði 1. 9 diska settið inniheldur alla 61 þætti seríunnar.
Don't Look Under the Bed premiered on Disney Channel on October 9, 1999.
Don't Look Under the Bed var frumsýnd á Disney Channel 9. október 1999.
Hurlock returned to England to sign for First Division club Southampton on 9 September 1991 for a £400,000 fee.
Hurlock sneri aftur til Englands til að semja við Southampton 9. september 1991 fyrir 400.000 punda þóknun.
On 9 October 1980, Black Sabbath and Blue Öyster Cult co - headlined a show at the MECCA Arena in Milwaukee, where Sabbath was scheduled to play last.
Þann 9. október 1980 stóðu Black Sabbath og Blue Öyster Cult saman í aðalhlutverki í sýningu í MECCA Arena í Milwaukee, þar sem Sabbath átti að spila síðast.
On 9 September 1980, Stanshall married Pamela 'Ki' Longfellow, an American writer who had a daughter from an earlier relationship.
Þann 9. september 1980 giftist Stanshall Pamelu 'Ki' Longfellow, bandarískum rithöfundi sem átti dóttur úr fyrra sambandi.
Bullock was once engaged to actor Tate Donovan, whom she met while filming Love Potion No. 9. Their relationship lasted three years.
Bullock var einu sinni trúlofuð leikaranum Tate Donovan, sem hún kynntist við tökur á Love Potion nr. 9. Samband þeirra stóð í þrjú ár.
On February 9, 2016, Fortis announced an agreement to acquire ITC Holdings Corp.
Þann 9. febrúar 2016 tilkynnti Fortis samkomulag um kaup á ITC Holdings Corp.
On September 9, 2009, the FDA required a boxed warning be put on promethazine for injection, stating the contraindication for subcutaneous administration.
Þann 9. september 2009 krafðist FDA að viðvörun í kassa yrði sett á prómetazín til inndælingar, þar sem frábending fyrir gjöf undir húð kom fram.
In September 1989, Lauer returned to New York City, this time to WWOR - TV, where he hosted 9 Broadcast Plaza, a three - hour live interview program.
Í september 1989 sneri Lauer aftur til New York borgar, að þessu sinni til WWOR - TV, þar sem hann stjórnaði 9 Broadcast Plaza, þriggja tíma viðtalsþætti í beinni.
Dreyer was in a car accident while en route to cover a blizzard for The Today Show on February 9, 2013, she suffered a mild concussion.
Dreyer lenti í bílslysi þegar hún var á leið til að fjalla um snjóstorm fyrir The Today Show þann 9. febrúar 2013, hún fékk vægan heilahristing.
On December 9, 2020, a monolith was found in Le Havre, Normandy.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur í Le Havre, Normandí.
On December 9, 2020, a monolith was found in Toulouse, Haute - Garonne.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur í Toulouse, Haute - Garonne.
On December 9, 2020, a monolith was discovered outside the city of Arboga.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur fyrir utan borgina Arboga.
On December 9, 2020, a monolith was discovered outside Liebegg Castle in the municipality of Gränichen.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur fyrir utan Liebegg - kastala í sveitarfélaginu Gränichen.
On December 9, 2020, a similar monolith was discovered on the peak of Glastonbury Tor, outside the town of Glastonbury, Somerset.
Þann 9. desember 2020 fannst svipaður einlitur á tindi Glastonbury Tor, fyrir utan bæinn Glastonbury, Somerset.
On December 9, 2020, a monolith was discovered in Vancouver, which also resembles the monolith found in Utah.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur í Vancouver, sem líkist einnig einlitanum sem fannst í Utah.
On December 9, 2020, a monolith was found on the bank of Lake Tahoe on the California/Nevada border.
Þann 9. desember 2020 fannst einsteinn á bakka Lake Tahoe á landamærum Kaliforníu/Nevada.
On December 9, 2020, a monolith was found in Kentwood.
Þann 9. desember 2020 fannst einlitur í Kentwood.
As of December 31, 2017, PNC had $12.9 billion in car finance loans and $5 billion in student loans outstanding.
Þann 31. desember 2017 átti PNC 12,9 milljarða dollara í bílafjármögnunarlánum og 5 milljarða dollara í námslánum útistandandi.
PNC is ranked 7th on the list of largest direct lenders by National Real Estate Investor, with $16.9 billion in annual real estate lending.
PNC er í 7. sæti á lista yfir stærstu beina lánveitendur National Real Estate Investor, með 16,9 milljarða dollara í árleg fasteignalán.
The film was the fifth highest - grossing film in North America on its opening weekend, making US$13.9 million.
Myndin var fimmta tekjuhæsta myndin í Norður - Ameríku um opnunarhelgina og þénaði 13,9 milljónir Bandaríkjadala.
On May 9, 2018, the company unveiled a new logo for the first time in nearly three decades.
Þann 9. maí 2018 afhjúpaði fyrirtækið nýtt merki í fyrsta skipti í næstum þrjá áratugi.
Constituted 9 July 1918 in the Regular Army as the 74th Infantry and assigned to the 12th Division.
Skipaður 9. júlí 1918 í venjulegu hernum sem 74. fótgönguliðið og skipað í 12. deild.
On February 9, 2016, it was announced that Fortis Inc.
Þann 9. febrúar 2016 var tilkynnt að Fortis Inc.
On August 24, 2004, the company restated its net income, and the new figure is $113.9 million in 2003, $34.9 million in 2002 and $63.8 million in 2001.
Hinn 24. ágúst 2004 endurskoðaði félagið hreinar tekjur sínar og er ný tala er $113,9 milljónir árið 2003, $34,9 milljónir árið 2002 og $63,8 milljónir árið 2001.
Ethnicities were 77.9% European/Pākehā, 9.9% Māori, 3.8% Pacific peoples, 14.9% Asian, and 2.9% other ethnicities.
Þjóðerni voru 77,9% Evrópu/Pākehā, 9,9% Māori, 3,8% Kyrrahafsþjóðir, 14,9% Asíubúar og 2,9% önnur þjóðerni.
Von Neumann's famous 9 - page paper started life as a talk at Princeton and then became a paper in German that was eventually translated into English.
Hið fræga 9 blaðsíðna blað Von Neumann hóf lífið sem fyrirlestur í Princeton og varð síðan blað á þýsku sem var að lokum þýtt á ensku.
Haringey's economy is dominated by small businesses with 93.9% of businesses employing fewer than 10 people.
Hagkerfi Haringeyjar einkennist af litlum fyrirtækjum þar sem 93,9% fyrirtækja starfa færri en 10 manns.
Red Bull continued with the same drivers in 2008 and had numbers 9 and 10 on their cars after finishing 5th in the 2007 Constructors' Championship.
Red Bull hélt áfram með sömu ökumenn árið 2008 og var með númer 9 og 10 á bílum sínum eftir að hafa endað í 5. sæti á 2007 meistaramóti smiða.
Haitong was listed on the Shanghai Stock Exchange in July 2007 and has a market capitalization of more than $17.9 billion.
Haitong var skráð í kauphöllinni í Shanghai í júlí 2007 og hefur markaðsvirði meira en 17,9 milljarða dollara.
On 9 August 2008, the CBI director Ashwani Kumar stated that the case remained unsolved, but also added that Rajesh Talwar should be exonerated.
Þann 9. ágúst 2008 sagði Ashwani Kumar, forstjóri CBI, að málið væri enn óleyst, en bætti einnig við að Rajesh Talwar ætti að vera sýknaður.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 26%, based on 34 reviews, with an average rating of 4.9/10.
Hjá Rotten Tomatoes umsagnaraðila hefur myndin 26% fylgi, byggt á 34 umsögnum, með meðaleinkunnina 4,9/10.
Prior to the start of the 2011 season, Daimler and Aabar purchased the remaining 24.9% stake owned by the team management in February 2011.
Áður en keppnistímabilið 2011 hófst keyptu Daimler og Aabar 24,9% hlutinn sem eftir var í eigu stjórnenda liðsins í febrúar 2011.