NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

3: translation to Icelandic, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 3 to Icelandic

3

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 3 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 3 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 3 - [not found]

Examples: 3

In 1842, the geographic township of Percé was formed, and 3 years later, the place was incorporated as a township municipality.
Árið 1842 var landfræðilega sveitarfélagið Percé stofnað og 3 árum síðar var staðurinn tekinn upp sem sveitarfélag.
Early on the morning of 3 February, Terra Nova arrived unexpectedly in the Bay of Whales.
Snemma að morgni 3. febrúar kom Terra Nova óvænt til Hvalaflóans.
The Australian Film Finance Corporation invested $3.7 million in the film.
The Australian Film Finance Corporation fjárfesti 3,7 milljónir dala í myndina.
DeLuca was born in Longmeadow, Massachusetts, the eldest of 3 boys.
DeLuca fæddist í Longmeadow, Massachusetts, elstur þriggja drengja.
Radio Macross is a radio program, based on Macross Frontier, which was first broadcast on Bunka Hōsō and MBS Radio on January 3, 2008.
Radio Macross er útvarpsþáttur, byggður á Macross Frontier, sem var fyrst sendur út á Bunka Hōsō og MBS Radio 3. janúar 2008.
The first DVD volume of the series released in Japan by Bandai Visual maintained the #3 spot in the sales chart for two consecutive weeks.
Fyrsta DVD bindi seríunnar sem Bandai Visual gaf út í Japan hélt 3. sæti sölulistans í tvær vikur í röð.
A 2020 study reported Denman Glacier has retreated 5.4±0.3 km over a 20 - year - period from 1996 to 2017–2018.
Rannsókn 2020 sem greindi frá því að Denman - jökullinn hafi hörfað um 5,4±0,3 km á 20 ára tímabili frá 1996 til 2017–2018.
The Western Party delayed its departure until 3 December, hoping that better weather would aid the running of the motor - sledge.
Vesturflokkurinn seinkaði brottför sinni til 3. desember í von um að betra veður myndi hjálpa til við að keyra vélsleðann.
Each patrol consists of 3 members who, in order to compete, must.
Í hverri gæslu eru 3 meðlimir sem þurfa að keppa.
On 3 February Shackleton decided not to wait for the ice to shift but to make his headquarters at the nearest practicable landing place, Cape Royds.
Þann 3. febrúar ákvað Shackleton að bíða ekki eftir að ísinn færist heldur að gera höfuðstöðvar sínar á næsta mögulega lendingarstað, Cape Royds.
The soundtrack album was released on 3 November 1997 on Ariola Records/BMG.
Hljóðlagsplatan var gefin út 3. nóvember 1997 á Ariola Records/BMG.
On 3 June Mallory, Somervell, Finch, Wakefield and Crawford started with 14 porters at base camp.
Þann 3. júní byrjuðu Mallory, Somervell, Finch, Wakefield og Crawford með 14 burðarmenn í grunnbúðum.
After Pemberton Belt volcanism declined 4.0–3.0 million years ago, volcanic activity shifted westwards to form the younger Garibaldi Volcanic Belt.
Eftir að eldvirkni í Pembertonbelti dróst saman fyrir 4,0–3,0 milljónum ára, færðist eldvirkni vestur til að mynda yngra Garibaldi eldfjallabeltið.
This layer, which reaches 3,404 metres above sea level, is the one that presents greatest difficulties for the development of life.
Þetta lag, sem nær 3.404 metra hæð yfir sjávarmáli, er það sem veldur mestum erfiðleikum fyrir þróun lífsins.
Gosens was born on 3 February 1970 in Melbourne, Victoria.
Gosens fæddist 3. febrúar 1970 í Melbourne, Victoria.
An area of the east face of 67,400 m² was laser - scanned, creating 22 overlapping computer images, with measurements accurate to between 3 and 5 cm.
67.400 m² svæði á austurhliðinni var leysiskannað og myndaði 22 tölvumyndir sem skarast, með nákvæmar mælingar á milli 3 og 5 cm.
A late - season tropical cyclone moved through the region on November 3–4, dropping substantial rains across central New England.
Hitabeltisstormur á síð árstíð fór um svæðið 3.–4. nóvember og féllu talsverðar rigningar yfir miðhluta Nýja Englands.
On August 3, 2013, six snowboarders were scouting a location to shoot video.
Þann 3. ágúst 2013 voru sex snjóbrettamenn að leita að stað til að taka upp myndband.
After delays due to poor weather, on 27 April the expedition flew by DC - 3 from Rawalpindi to Skardu.
Eftir tafir vegna slæms veðurs flaug leiðangurinn þann 27. apríl með DC - 3 frá Rawalpindi til Skardu.
The park, visited by 2 million people annually, houses over 2,600 animals representing more than 300 species, as well as 3,500 plant species.
Garðurinn, sem 2 milljónir manna heimsækja árlega, hýsir yfir 2.600 dýr sem tákna meira en 300 tegundir, auk 3.500 plöntutegunda.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
Síðdegis 5. ágúst 2017 olli mikil úrkoma á u.þ.b. 3 - 4 klst. verulegum flóðum yfir miðhluta New Orleans.
Animal welfare NGO Four Paws estimates that 2 - 3 million dogs are slaughtered annually for their meat in Cambodia.
Dýraverndunarsamtökin Four Paws áætla að 2 - 3 milljónum hunda sé slátrað árlega vegna kjöts þeirra í Kambódíu.
A 2013 survey on VietNamNet, with a participation of more than 3,000 readers, showed that the majority of people, at 80%, supported eating dog meat.
Könnun árið 2013 á VietNamNet, þar sem meira en 3.000 lesendur tóku þátt, sýndi að meirihluti fólks, eða 80%, styður að borða hundakjöt.
New Tales of the Cthulhu Mythos was edited by Ramsey Campbell and published by Arkham House in 1980 in an edition of 3,647 copies.
New Tales of the Cthulhu Mythos var ritstýrt af Ramsey Campbell og gefin út af Arkham House árið 1980 í 3.647 eintökum.
Cthulhu Unbound 3 was published by Permuted Press on October 9, 2012.
Cthulhu Unbound 3 var gefin út af Permuted Press þann 9. október 2012.
Chapman made her major - stage debut as an opening act for women's music pioneer Linda Tillery at Boston's Strand Theater on May 3, 1985.
Chapman lék frumraun sína á stóru sviði sem opnunaratriði fyrir kventónlistarbrautryðjanda Linda Tillery í Strand leikhúsinu í Boston 3. maí 1985.
Approximately 3.5 million donkeys and mules are slaughtered each year for meat worldwide.
Um það bil 3,5 milljónum ösna og múla er slátrað árlega til kjöts um allan heim.
In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
Í borginni var aldursdreifingin 33,3% undir 18 ára, 10,5% frá 18 til 24, 24,8% frá 25 til 44, 17,8% frá 45 til 64 ára og 13,6% sem voru 65 ára eða eldri.
Lang performed with the BBC Concert Orchestra for an intimate crowd at 18th - century church LSO St Luke's in London on February 3, 2008.
Lang kom fram með BBC Concert Orchestra fyrir náinn mannfjölda í 18. aldar kirkju LSO St Luke's í London 3. febrúar 2008.
After Imus's retirement, RFD - TV owner Patrick Gottsch purchased Imus's 3,000 - acre ranch.
Eftir að Imus lét af störfum keypti Patrick Gottsch eigandi RFD - sjónvarpsins 3.000 hektara búgarð Imus.
On July 3, 2007, Randolph died at Skyline Medical Center in Nashville, Tennessee, after suffering a brain hemorrhage.
Þann 3. júlí 2007 lést Randolph í Skyline Medical Center í Nashville, Tennessee, eftir að hafa fengið heilablæðingu.
In January 2006, Cash's lakeside home on Caudill Drive in Hendersonville was sold to Bee Gees vocalist Barry Gibb and wife Linda for $2.3 million.
Í janúar 2006 var heimili Cash við vatnið á Caudill Drive í Hendersonville selt til Bee Gees söngvara Barry Gibb og eiginkonu Lindu fyrir 2,3 milljónir dollara.
The Arkansas Country Music Awards honored Johnny Cash's legacy with the Lifetime Achievement award on June 3, 2018.
Arkansas Country Music Awards heiðruðu arfleifð Johnny Cash með Lifetime Achievement verðlaununum 3. júní 2018.
Before the Civil War, about 700 free Blacks lived in small enclaves in northern Nashville while there were over 3,200 Black slaves in the city.
Fyrir borgarastyrjöldina bjuggu um 700 frjálsir blökkumenn í litlum enclaves í norðurhluta Nashville á meðan það voru yfir 3.200 svartir þrælar í borginni.
The age distribution was 22.2% under 18, 10.3% from 18 to 24, 32.8% from 25 to 44, 23.9% from 45 to 64, and 10.7% who were 65 or older.
Aldursdreifing var 22,2% undir 18 ára, 10,3% frá 18 til 24, 32,8% frá 25 til 44, 23,9% frá 45 til 64 ára og 10,7% sem voru 65 ára eða eldri.
The pet parrot in the movie Home Alone 3 signs a rendition of this song.
Gæludýrapáfagaukurinn í kvikmyndinni Home Alone 3 skrifar undir flutning á þessu lagi.
On 3 May 1981, an Iraqi MiG - 25PD shot down an Algerian Gulfstream III.
Þann 3. maí 1981 skaut írask MiG - 25PD niður Alsírska Gulfstream III.
Lasorda's final game was a 4–3 victory over the Houston Astros, at Dodger Stadium, on June 23, 1996.
Síðasti leikur Lasorda var 4 - 3 sigur á Houston Astros, á Dodger Stadium, 23. júní 1996.
On June 3, 2012, at age 84, Lasorda was hospitalized in New York City after suffering a heart attack.
Þann 3. júní 2012, 84 ára að aldri, var Lasorda fluttur á sjúkrahús í New York borg eftir að hafa fengið hjartaáfall.
A train will be coming through Hazzard County, and it includes a box car that contains more than $3,000,000 worth of valuables.
Lest mun koma í gegnum Hazzard - sýslu og hún inniheldur kassabíl sem inniheldur meira en $3.000.000 virði af verðmætum.
Due to a post - World War II housing boom the population grew from 120 to 3,500 between 1943 and 1952.
Vegna mikillar húsnæðisuppsveiflu eftir síðari heimsstyrjöldina fjölgaði íbúum úr 120 í 3.500 á árunum 1943 til 1952.
John 5 released his eighth solo album titled Season of the Witch on March 3, 2017.
John 5 gaf út sína áttundu sólóplötu sem ber titilinn Season of the Witch þann 3. mars 2017.
West Germany resumed regular shortwave broadcasts using Deutsche Welle on May 3, 1953.
Vestur - Þýskaland tók aftur upp reglulegar stuttbylgjuútsendingar með Deutsche Welle 3. maí 1953.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
Í fyrstu útsendingu fékk þátturinn Nielsen - einkunnina 3,4/5, sem setti hann í 71. sæti yfir primetime sýningar vikuna 11 - 17 febrúar, 2002.
The 2010 census estimated that 51.3% of the population in Clarksville were female, while 48.7% were male.
Manntalið 2010 áætlaði að 51,3% íbúa í Clarksville væru konur en 48,7% karlkyns.
Great Kills is part of Staten Island Community District 3, and its ZIP Codes are 10308 and a small part of 10306.
Great Kills er hluti af Staten Island Community District 3 og póstnúmer þess eru 10308 og lítill hluti af 10306.
As of 2017, the median household income in Community District 3 was $96,796.
Frá og með 2017 voru miðgildi heimilistekna í Community District 3 $ 96.796.
Of the population of 3,761 persons age 16 and older, 57.2% were in the labor force; all worked in civilian occupations.
Af íbúum 3.761 einstaklings 16 ára og eldri voru 57,2% á vinnumarkaði; allir unnu í borgaralegum störfum.
—Harry Caray's radio play - by - play call of Musial's 3,000th major league hit.
—Harry Caray's útvarpssímtal leik fyrir leik af 3.000. stórsmelli Musial.
In Musial's 3,026 major league appearances, he was never ejected from a game.
Í 3.026 leikjum Musial í úrvalsdeildinni var hann aldrei rekinn úr leik.
On The Bobby Bones Show on September 3, 2013, Corbin mentioned that he is no longer married.
Í The Bobby Bones Show 3. september 2013 minntist Corbin á að hann væri ekki lengur giftur.
On April 3, 1974, Hazel Green was hit by an F5 tornado during the 1974 Super Outbreak.
Þann 3. apríl 1974 varð Hazel Green fyrir F5 hvirfilbyl í Ofurfaraldrinum 1974.
The station began broadcasting on October 3, 1970 with a rerun of Stagecoach West.
Stöðin hóf útsendingar 3. október 1970 með endursýningu á Stagecoach West.
Kenny Rogers and Dottie West released their own version in July 1979 and took it up to #3 on the country charts.
Kenny Rogers og Dottie West gáfu út sína eigin útgáfu í júlí 1979 og tóku hana upp í #3 á sveitalistanum.
Petty has appeared in two films, Stroker Ace and Cars 3 as the voice of Cal Weathers.
Petty hefur komið fram í tveimur myndum, Stroker Ace og Cars 3 sem rödd Cal Weathers.
The city underwent a $3.7 million park project to attract fishing events to Grand Lake, most recently attracting the 2013 and 2016 Bassmaster Classic.
Borgin gekkst undir 3,7 milljóna dala garðverkefni til að laða að veiðiviðburði til Grand Lake, síðast laða að 2013 og 2016 Bassmaster Classic.
Once while playing with the Yankees, he and two other teammates got caught in a bizarre 2–5–3–1 triple play.
Einu sinni þegar hann lék með Yankees lentu hann og tveir aðrir liðsfélagar í undarlegum 2–5–3–1 þríleik.
The Bicentennial Minute on July 3, 1976, was narrated by Vice President Nelson Rockefeller.
Bicentennial Minute 3. júlí 1976 var sögð af Nelson Rockefeller varaforseta.
One option for stage IIB lung cancer, with T2b; but if tumor is within 2 cm of the carina, this is stage 3.
Einn valkostur fyrir stig IIB lungnakrabbamein, með T2b; en ef æxli er innan við 2 cm frá hálshvolfi er þetta stig 3.
For every 3–4 million cigarettes smoked, one lung cancer death can occur.
Fyrir hverjar 3–4 milljónir sígarettur sem reyktar eru getur eitt lungnakrabbamein dáið.
The number of new cases of head and neck cancers in the United States was 40,490 in 2006, accounting for about 3% of adult malignancies.
Fjöldi nýrra tilfella af krabbameini í höfði og hálsi í Bandaríkjunum var 40.490 árið 2006, sem er um 3% illkynja sjúkdóma hjá fullorðnum.
About 3.6 million cases of pulmonary aspiration or foreign body in the airway occurred in 2013.
Um 3,6 milljónir tilvika af lungnaásog eða aðskotahlut í öndunarvegi komu upp árið 2013.
Shortness of breath is the primary reason 3.5% of people present to the emergency department in the United States.
Mæði er aðalástæðan fyrir því að 3,5% fólks mæta á bráðamóttöku í Bandaríkjunum.
Globally, ARDS affects more than 3 million people a year.
Á heimsvísu hefur ARDS áhrif á meira en 3 milljónir manna á ári.
Cortisol is a naturally occurring pregnane corticosteroid and is also known as 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dione.
Kortisól er náttúrulegur þungunarbarksteri og er einnig þekktur sem 11β,17α,21 - tríhýdroxýpregn - 4 - en - 3,20 - díón.