NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

11: translation to Icelandic, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 11 to Icelandic

11

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 11 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 11 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 11 - [not found]

Examples: 11

The trial ended on September 11, 2007, after three hours of jury deliberation, with a verdict awarding the plaintiffs $6.5 million in damages.
Réttarhöldunum lauk 11. september 2007, eftir þriggja klukkustunda umfjöllun kviðdóms, með dómi sem dæmdi stefnendum 6,5 milljónir dala í skaðabætur.
On April 11, 2011, Renren was found guilty of infringing on Kaixin001's rights and ordered to pay 400,000 yuan to its rival.
Þann 11. apríl 2011 var Renren fundinn sekur um að hafa brotið gegn réttindum Kaixin001 og dæmdur til að greiða keppinaut sínum 400.000 Yuan.
On 11 June Robespierre attacked Fouché, accusing him of leading a conspiracy.
Þann 11. júní réðst Robespierre á Fouché og sakaði hann um að leiða samsæri.
In total, Vilma played in 11 games during the 2012 season.
Alls lék Vilma 11 leiki á tímabilinu 2012.
On January 11, Super Junior participated at the 26th Golden Disk Awards which was held at the Kyocera Dome in Osaka, Japan.
Þann 11. janúar tók Super Junior þátt í 26. Golden Disk Awards sem haldin voru í Kyocera Dome í Osaka, Japan.
In June 2019 the jury found in favor of the Gibson family, awarding $11 million in damages.
Í júní 2019 úrskurðaði dómnefndin Gibson fjölskyldunni í hag og dæmdi 11 milljónir dala í skaðabætur.
Asimov began writing at the age of 11, imitating The Rover Boys with eight chapters of The Greenville Chums at College.
Asimov byrjaði að skrifa 11 ára gamall og líkti eftir The Rover Boys með átta köflum af The Greenville Chums at College.
Aron's son, Joshua, was an employee at Cantor Fitzgerald's offices at the World Trade Center and was killed in the 9/11 attacks.
Sonur Arons, Joshua, var starfsmaður á skrifstofum Cantor Fitzgerald í World Trade Center og var drepinn í árásunum 11. september.
On 30 September, she entered the Bigg Boss 11 house as a celebrity contestant.
Þann 30. september gekk hún inn í Bigg Boss 11 húsið sem frægt fólk.
Khan earned the title of Sher Khan in Bigg Boss 11. In November 2017, she was named the most loved contestant on Bigg Boss 11 house by Ormax Media.
Khan vann titilinn Sher Khan í Bigg Boss 11. Í nóvember 2017 var hún útnefnd vinsælasti keppandinn á Bigg Boss 11 húsinu af Ormax Media.
The second part, officially titled Gravity II Tour, began in Los Angeles on October 11, 2019, and will conclude in San Diego on December 7, 2019.
Seinni hlutinn, sem heitir opinberlega Gravity II Tour, hófst í Los Angeles 11. október 2019 og lýkur í San Diego 7. desember 2019.
Bee Movie was released on DVD on March 11, 2008 in both fullscreen and widescreen formats and a 2 - disc special edition DVD.
Bee Movie var gefin út á DVD 11. mars 2008 á bæði fullskjá og breiðtjaldi og á 2 diska sérútgáfu DVD.
The first season of The L Word premiered on January 18, 2004 and ended on April 11, 2004.
Fyrsta þáttaröð The L Word var frumsýnd 18. janúar 2004 og lauk 11. apríl 2004.
On July 11, 2017, it was announced a sequel series was in the works with Showtime.
Þann 11. júlí 2017 var tilkynnt að framhaldssería væri í vinnslu með Showtime.
Six weeks of principal photography was shot on location in Vienna, ending on 11 December 1948.
Sex vikna aðalljósmyndun var tekin á staðnum í Vínarborg og lauk 11. desember 1948.
In 1923, the Yankees moved to their new home, Yankee Stadium, which took 11 months to build and cost $2.5 million.
Árið 1923 fluttu Yankees í nýja heimilið sitt, Yankee Stadium, sem tók 11 mánuði að byggja og kostaði $2,5 milljónir.
After the 1964 season, CBS purchased 80% of the Yankees from Topping and Webb for $11.2 million.
Eftir 1964 tímabilið keypti CBS 80% af Yankees af Topping og Webb fyrir $11,2 milljónir.
In aftermath of the September 11, 2001 terrorist attacks, the Yankees defeated the Oakland Athletics in the ALDS, and the Seattle Mariners in the ALCS.
Í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september 2001 sigruðu Yankees Oakland Athletics í ALDS og Seattle Mariners í ALCS.
On February 11, 2016, The House Judiciary Committee voted 11–0 to send the bill extending the statute of limitations from 10 to 20 years to the full House.
Þann 11. febrúar 2016 greiddi dómsmálanefnd hússins atkvæði 11–0 um að senda frumvarpið sem framlengir fyrningarfrest úr 10 árum í 20 ár til alls þingsins.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 11 of the Defamation Act, 1961.
Þessum hluta var skipt út fyrir Lýðveldið Írland með 11. hluta meiðyrðalaga, 1961.
On 11 November 2011, Iommi, Butler, Osbourne, and Ward announced that they were reuniting to record a new album with a full tour in support beginning in 2012.
Þann 11. nóvember 2011 tilkynntu Iommi, Butler, Osbourne og Ward að þeir væru að sameinast á ný til að taka upp nýja plötu með fullri tónleikaferð til stuðnings frá og með 2012.
Jason lived at Lodge Lane, North Finchley, and attended Northfield Secondary Modern school after failing the 11 - plus in 1951.
Jason bjó á Lodge Lane, North Finchley, og gekk í Northfield Secondary Modern skóla eftir að hafa fallið í 11 plús árið 1951.
Tracks 3 - 11 recorded live at the Reading Festival on Saturday, August 27, 1983 and first aired on Friday Rock Show via BBC Radio 1.
Lög 3 - 11 voru tekin upp í beinni á Reading Festival laugardaginn 27. ágúst 1983 og voru fyrst sýnd í föstudagsrokkþættinum í gegnum BBC Radio 1.
On 11 November 2011, Sabbath hosted a private announcement ceremony at the Whisky a Go Go in Hollywood, California.
Þann 11. nóvember 2011 stóð Sabbath fyrir einkatilkynningarathöfn á Whiskey a Go Go í Hollywood, Kaliforníu.
Tracks 1 - 5 were recorded at the Hardrock in Manchester, England on Mar 11, 1973.
Lög 1 - 5 voru tekin upp á Hardrock í Manchester á Englandi 11. mars 1973.
Uchitel had been engaged to James Andrew O'Grady, an investment banker, who was killed in the September 11 attacks of the World Trade Center.
Uchitel hafði verið trúlofaður James Andrew O'Grady, fjárfestingarbankastjóra, sem var drepinn í árásunum á World Trade Center 11. september.
On 11 November 2011, at the Whisky a Go Go in Los Angeles the band announced that the original lineup was reforming to tour in 2012 and cut a new album.
Þann 11. nóvember 2011, á Whiskey a Go Go í Los Angeles, tilkynnti hljómsveitin að upprunalega röðin væri að breytast til að túra árið 2012 og klippa út nýja plötu.
On November 11, 2019, the band announced an indefinite hiatus.
Þann 11. nóvember 2019 tilkynnti hljómsveitin um óákveðið hlé.
At age 11, while Redknapp was playing for East London Schools football, he was spotted by Dickie Walker, a Tottenham Hotspur scout.
Þegar Redknapp var 11 ára gamall, á meðan Redknapp var að spila fyrir East London Schools fótbolta, sást Dickie Walker, útsendari Tottenham Hotspur, til hans.
Supercharger was released in October, 2001, just weeks after the 9/11 terrorist attacks.
Supercharger var gefinn út í október 2001, aðeins vikum eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september.
The film had its West End of London première at the Curzon, Shaftesbury Avenue, on 11 April 2017.
Myndin var frumsýnd í West End of London á Curzon, Shaftesbury Avenue, 11. apríl 2017.
Pantera were in Ireland, set to begin a European tour, on September 11, 2001.
Pantera voru á Írlandi, sem ætlað er að hefja tónleikaferð um Evrópu, 11. september 2001.
At the age of 11 he was sent to a reform school in Texas for two years.
Þegar hann var 11 ára var hann sendur í umbótaskóla í Texas í tvö ár.
On 11 August 2013, Hoppen became one of the new dragons on BBC Two's Dragons' Den following the departure of Hilary Devey.
Þann 11. ágúst 2013 varð Hoppen einn af nýju drekunum í Dragons' Den BBC Two eftir brottför Hilary Devey.
Planetary Coalition was released by ArtistShare on November 11, 2014 to commemorate the centennial of the end of the First World War.
Planetary Coalition var gefin út af ArtistShare þann 11. nóvember 2014 til að minnast þess að aldarafmæli voru liðin frá lokum fyrri heimsstyrjaldar.
The Baker Street robbery was the burglary of safety deposit boxes at the Baker Street branch of Lloyds Bank in London, on the night of 11 September 1971.
Baker Street ránið var innbrot í öryggishólfa í Baker Street útibúi Lloyds Bank í London, nóttina 11. september 1971.
On 11 October 2011, the Blackpool Comedy Carpet, a large public artwork by Gordon Young, was unveiled in Blackpool on the town's seaside promenade.
Þann 11. október 2011 var Blackpool Comedy Carpet, stórt opinbert listaverk eftir Gordon Young, afhjúpað í Blackpool á göngusvæði bæjarins við ströndina.
On 11 February, Fortis' shareholders decided that Fortis Bank Belgium and Fortis Insurance Belgium should not become property of BNP Paribas.
Þann 11. febrúar ákváðu hluthafar Fortis að Fortis Bank Belgium og Fortis Insurance Belgium skyldu ekki verða eign BNP Paribas.
On 11 June 2008, BNP Paribas formally signed an agreement to purchase the Prime Brokerage Services division of Bank of America Securities.
Þann 11. júní 2008 undirritaði BNP Paribas formlega samning um kaup á Prime Brokerage Services deild Bank of America Securities.
As of 1 January 2020, the total population of Belgium according to its population register was 11,492,641.
Frá og með 1. janúar 2020 var heildaríbúafjöldi Belgíu samkvæmt íbúaskrá hennar 11.492.641.
One month after she moved to New York City, the September 11 attacks took place.
Mánuði eftir að hún flutti til New York borgar áttu sér stað árásirnar 11. september.
On April 11, 2019, Marlowe became a naturalized French citizen.
Þann 11. apríl 2019 varð Marlowe franskur ríkisborgari.
On December 11, 2020, a square monolith was discovered near Rostock, Mecklenburg - Vorpommern.
Þann 11. desember 2020 fannst ferningur einsteinn nálægt Rostock, Mecklenburg - Vorpommern.
On December 11, 2020, a monolith was discovered in Oosterhout, on the terrain of the Galvanitas factory.
Þann 11. desember 2020 fannst einlitur í Oosterhout, á landsvæði Galvanitas verksmiðjunnar.
On December 11, 2020 a monolith was discovered on Portland Street in Downtown Dartmouth, Nova Scotia outside Brightwood Brewery.
Þann 11. desember 2020 fannst einlitur á Portland Street í miðbæ Dartmouth, Nova Scotia fyrir utan Brightwood brugghúsið.
On December 11, 2020, a monolith was found on Torrance Beach in Torrance, a city near Los Angeles.
Þann 11. desember 2020 fannst einsteinn á Torrance ströndinni í Torrance, borg nálægt Los Angeles.
On December 11, 2020, a metal monolith appeared in the city of Paraguari, it was later removed by local policemen.
Þann 11. desember 2020 birtist málmmonolith í borginni Paraguari, hann var síðar fjarlægður af lögreglumönnum á staðnum.
In the season 2010–11, from Serie D group E the team was relegated to Eccellenza.
Tímabilið 2010–11, úr Serie D riðli E, féll liðið niður í Eccellenza.
On November 16, 2020, PNC agreed to acquire BBVA USA for $11.6 billion in cash.
Þann 16. nóvember 2020 samþykkti PNC að kaupa BBVA USA fyrir 11,6 milljarða dollara í reiðufé.
Also in 2005, TPG was involved in the buyout of SunGard in a transaction valued at $11.3 billion.
Árið 2005 tók TPG einnig þátt í uppkaupum á SunGard í viðskiptum sem metin voru á 11,3 milljarða dollara.
The Navy has a statutory requirement for a minimum of 11 aircraft carriers.
Sjóherinn hefur lögbundið skilyrði um að lágmarki 11 flugmóðurskip.
In 2018, almost half of the people in the United States had tried marijuana, 16% had used it in the past year, and 11% had used it in the past month.
Árið 2018 hafði næstum helmingur fólks í Bandaríkjunum prófað marijúana, 16% höfðu notað það á síðasta ári og 11% höfðu notað það síðasta mánuðinn.
While Europe is the sport's traditional base, the championship operates globally, with 11 of the 21 races in the 2019 season taking place outside Europe.
Þó að Evrópa sé hefðbundin stöð íþróttarinnar, þá starfar meistaramótið á heimsvísu, þar sem 11 af 21 mótum á 2019 tímabilinu fara fram utan Evrópu.
Constituted 11 November 1944 in the Regular Army as the 474th Infantry.
Skipaður 11. nóvember 1944 í venjulegum her sem 474. fótgönguliðið.
On 11 November 2016, Munster welcomed the Māori All Blacks to Thomond Park.
Þann 11. nóvember 2016 bauð Munster Māori All Blacks velkomna í Thomond Park.
The 2010–11 season saw Munster drawn in Pool 3 of the Heineken Cup alongside Ospreys, London Irish and Toulon.
Tímabilið 2010–11 dró Munster í 3. riðli Heineken bikarsins ásamt Ospreys, London Irish og Toulon.
Consonants in the Korean alphabet can be combined into one of 11 consonant clusters, which always appear in the final position in a syllable block.
Samhljóða í kóreska stafrófinu er hægt að sameina í einn af 11 samhljóðaþyrpingum, sem birtast alltaf í lokastöðu í atkvæðablokk.
Not including obsolete letters, 11,172 blocks are possible in the Korean alphabet.
Ekki meðtaldir úreltir stafir, 11.172 blokkir eru mögulegar í kóreska stafrófinu.
On 11 September 2001 Syndicate 2001 suffered a $137.2m loss from the terrorist attacks that day.
Þann 11. september 2001 varð Syndicate 2001 fyrir 137,2 milljóna dala tapi vegna hryðjuverkaárásanna þann dag.
NCIS was renewed for a seventeenth season on April 11, 2019, which premiered on September 24, 2019.
NCIS var endurnýjað fyrir sautjándu þáttaröð 11. apríl 2019, sem frumsýnd var 24. september 2019.
The population grew by 17.7% between the 2001 and 2011 Censuses, and is projected to have grown by a further 11% between 2011 and 2018.
Íbúum fjölgaði um 17,7% á milli 2001 og 2011 manntalanna og er spáð að hann hafi aukist um 11% til viðbótar á milli 2011 og 2018.
Prior to the Holocaust, there were 11–13 million speakers of Yiddish among 17 million Jews worldwide.
Fyrir helförina töluðu 11–13 milljónir jiddísku meðal 17 milljóna gyðinga um allan heim.
On the eve of World War II, there were 11 to 13 million Yiddish speakers.
Í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar voru 11 til 13 milljónir jiddískumælandi.
The first 11 sectors of the sector design system for Mohali are popularly known as Phases.
Fyrstu 11 geirarnir í geirahönnunarkerfinu fyrir Mohali eru almennt þekktir sem Phases.
Vettel finished second in the Drivers' Championship with 84 points, 11 behind Jenson Button.
Vettel endaði í öðru sæti ökuþóra með 84 stig, 11 á eftir Jenson Button.